Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA VĂGIULEŞTI, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Văgiuleşti, judeţul Gorj”.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor