Omagiu lui Jean Bărbulescu, fondatorul ziarului „Gorjeanul”

Membrii Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Gorj, Filiala Gorj – Mehedinţi a UZPR, s-au întrunit joi, 20 octombrie 2022, pentru a discuta şi dezbate o serie de teme de interes pentru breasla jurnaliştilor.
Întâlnirea a fost, oarecum, semnificativă atât prin locul ales, anume sediul ziarului „Gorjeanul”, cât şi prin hotărârile adoptate. Aflaţi încă sub amintirea pierderii dureroase a fostului preşedinte al UZPR, Doru Dinu Glăvan, de la a cărui trecere la cele veşnice se împlineşte un an pe 31 octombrie, toţi cei prezenţi au ţinut un moment de reculegere şi au evocat personalitatea marcantă a acestuia.
Jurnalistul Dorin Brozbă a adus în faţa participanţilor două tinere talentate care au susţinut un scurt moment liric. Andreea Nicoleta Nicolcioiu, elevă la Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu a încântat asistenţa cu o sensibilă interpretare a poeziilor „Mistreţul cu colţi de argint” de Ştefan Augustin Doinaş şi „El Zorab” de George Coşbuc. La rândul ei, Ioana Elena Stana, în vârstă de 14 ani şi elevă a Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, a interpretat la vioară o horă, apoi a a cântat vocal melodia „Pe lângă plopii fără soţ”, pe versurile poetului naţional Mihai Eminescu. De menţionat că Ioana Elena Stana a interpretat rolul de narator în filmul documentar „Tudor, eroul din Vladimir”, realizat de colegul nostru Dumitru (Dorin) Brozbă. Recitalul sensibil de poezie şi de muzică, susţinut de cele două eleve a fost apreciat de cei prezenţi şi răsplătit cu aplauze.
Preşedinta filialei, Adriana Andriţoiu, a prezentat lista membrilor filialei, având în vedere că în ultimul timp s-au adăugat noi nume. În continuare a vorbit despre câteva dintre subiectele abordate în întâlnirea regională de la Călimăneşti, din iulie a.c. Printre acestea, anumite puncte sensibile legate de întocmirea dosarelor de înscriere în uniune, modul de raportare a fiecărui membru la interesele asociaţiei noastre de breaslă, precum şi sugestia făcută de conducerea uniunii privitoare la adoptarea unui nume reprezentativ pentru jurnalismul local, la denumirea fiecărei filiale. Doamna Andriţoiu a prezentat pe scurt personalitatea fondatorului celui mai reprezentativ şi longeviv ziar local – „Gorjeanul” -, şi anume Jean Bărbulescu. „Gorjeanul” a apărut pentru prima dată la 15 martie 1924.
Jean Bărbulescu nu putea fi evocat mai bine decât prin cuvintele unui contemporan al său, la rândul lui un scriitor deosebit de talentat, şi din ale cărui amintiri a fost extras fragmentul de mai jos, publicat în ziarul „Gorjeanul” în data de 19 mai 2016. Iată ce scria Sabin Velican, pe numele său adevărat Sabin Popescu-Lupu, scriitor, publicist şi învăţător cu mare talent pedagogic, despre ziaristul Jean Bărbulescu:
„Scund, rotofei, cu o figură bonomă. Ochi vioi, scăpărători, inteligenţi, gură mică, rotundă, veşnic zâmbitoare. Glas plăcut, muzical. Cu un cuvânt, un om care atrăgea de cum îl cunoşteai. Era într-o permanentă stare de activitate. A fost poate cel mai energic bărbat pe care l-am întâlnit de-a lungul anilor. Poposise în Gorj după Primul Război Mondial. Absolvent de liceu, după ce terminase războiul, nu s-a înapoiat în Dâmboviţa sa natală, ci a rămas în Târgu Jiu. Posedând o frumoasă cultură şi simţind o deosebită înclinare spre gazetărie, a scos în oraşul nostru timp de mulţi, mulţi ani cel mai bun periodic al Gorjului şi poate printre cele mai izbutite publicaţii provinciale din ţară, săptămânalul, iar uneori bilunarul Gorjanul, al cărui titlu, buna lui soţie a pus să-i fie gravat pe crucea de pe mormântul lui Jean Bărbulescu de la cimitirul din Târgu Jiu, alături de numele aceluia care i-a dat viaţă. Aceste două nume Gorjanul şi Jean Bărbulescu s-au înfrăţit, s-au contopit şi aşa vor rămâne în istoria culturii gorjene. Cel mai important lucru pe care l-a realizat această publicaţie a fost întâlnirea în coloanele sale a celor mai bune condeie ale gorjenilor răspândiţi în ţară. Şi erau multe, fiindcă judeţul nostru, sărac fiind, îşi trimitea anual solii muncii în întreaga ţară, fiindcă locurile şi pământul de aici nu-i putea hrăni. Prin Gorjanul cei plecaţi în toate ramurile de activitate: muncitori la sondele de pe Valea Prahovei, mineri în Valea Jiului, meşteşugari sau mici ori mari comercianţi prin Bucureşti şi pretutindeni, preoţi, învăţători, profesori, ingineri, avocaţi, magistraţi, cu toţii ţineau legătura cu judeţul lor prin această gazetă a lor. Pentru fiecare constituia o scrisoare primită cu regularitate de pe meleagurile dragi. În Banat, în Ardeal, în Bucovina, în Dobrogea, în Basarabia, ca şi în Moldova şi fosta Ţară Românească – Muntenia şi Oltenia, toţi îi recunoşteau pe gorjenii stabiliţi pe acele meleaguri după abonamentul la Gorjanul, pe care începuseră a-l cere ca şi cititori şi alţi români negorjeni”.
Propunerea ca de astăzi înainte Filiala Gorj – Mehedinţi a UZPR să poarte numele „Jean Bărbulescu” a fost aprobată de toţi cei prezenţi. Deşi membrii filialei din judeţul vecin nu au putut participa, suntem convinşi că vor fi şi ei de acord cu această propunere. Desigur, odată ce condiţiile de înfiinţare a două filiale de sine stătătoare vor fi îndeplinite, numele mult mai răsunător al lui Pamfil Şeicaru, originar din judeţul Mehedinţi, va putea fi probabil adoptat de colegii noştri din judeţul vecin.
La finalul întâlnirii, Adina Andriţoiu şi Ovidiu Popescu, secretarul filialei, au evocat vizita la Târgu Jiu a fostului preşedinte al UZPR, Doru Dinu Glăvan din 28 noiembrie 2020, când a propus primarului Marcel Romanescu realizarea unui poem muzical intitulat „Omagiu lui Brâncuşi, pe Calea Eroilor”. La câteva luni distanţă, în februarie 2021, Doru Dinu Glăvan a venit din nou la Târgu Jiu, atunci când au fost sărbătoriţi 145 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi, iar poemul muzical-cinematografic „Omagiu lui Brâncuşi, pe Calea Eroilor” a fost prezentat şi susţinut de Sergiu Cioiu şi Maia Morgenstern pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”.
Acum, la împlinirea unui an de la trecerea la cele veşnice, se cuvine să-l comemorăm cu pioşenie şi să-i omagiem activitatea şi calităţile umane deosebite. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în linişte şi pace în Împărăţia Sa!
Credite foto: Gigi Buşe
Adina Andriţoiu

About autor