Faliment decis de judecători pentru Pandurii!

Decizie mult aşteptată în dosarul de faliment al Clubului Pandurii, decizie care însă nu este şi pe placul suporterilor care cu un deceniu în urmă se bucurau de performanţele europene ale echipei fanion a Gorjului. Tribunalul Gorj a decis ieri să admită cererile care au fost formulate pentru faliment, în condiţiile în care clubul are în conturi peste 3 milioane de lei. Banii nu au putut fi însă folosiţi din cauza acestui proces, iar acum instanţa a decis în privinţa falimentului, sentinţa nefiind una definitivă pentru moment. „Dispune intrarea in faliment a debitoarei Asociaţia Clubul Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu . Respinge cererea de intervenţie accesorie depusă de creditorul Stanca Răzvan in favoarea debitoarei . În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr. 85/2014 , desemnează lichidator judiciar provizoriu pe Consulting Company Ipurl , care a avut anterior calitatea de administrator judiciar, şi care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege cu un onorariu de 12.000 lei lunar exclusiv tva. In temeiul art. 145 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune dizolvarea debitoarei Asociaţia Clubul Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu şi ridicarea dreptului de administrare Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru efectuarea din oficiu a menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art. 146 alin 2 Legea nr.85/2014 fixează următoarele termene: Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii la data de 05.12 .2022. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea şi publicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 04.01.2023. Termenul de contestaţii este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar, conform art.146 alin.2 din lege. Fixează termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi întocmirea tabelului definitiv consolidat la 01.02.2023. In temeiul art.151 din Legea nr.85/2014, dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Acorda termen de procedură la data de 07. 02 .2023, ora 10,30”, a decis Tribunalul Gorj.

About autor