COMUNICAT DE PRESĂ Recycle for Your Life

În perioada 01.05.2019 – 31.03.2020, Asociaţia Scout Society implementează proiectul “Recycle for Your Life”, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+.

În parteneriat cu alte patru organizaţii – VSI “VEIKLUS ZMOGUS” din Lituania, Associação dos Escoteiros de Portugal din Portugalia, CSOD din Slovenia si F T H I A  I N A C T I O N din Grecia, Asociaţia Scout Society va organiza în perioada 09-17 august 2019, la Novaci, activitatea principalã a proiectului, un schimb de tineri, unde vor participa 40 de tineri si 5 lideri insotitori din cele 5 ţări.

Proiectul „Recycle for Your Life” isi propune sã creascã implicarea tinerilor în reciclarea deşeurilor, prin informarea cu privire la importanţa acestui proces şi la modalitãţile prin care pot recicla.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

-informarea cu privire la modalităţile de reciclare existente şi la materialele reciclabile în rândul a 40 de tineri participanţi, cu ajutorul metodelor non-formale de educaţie, prin participarea la activităţi pe durata proiectului

- conştientizarea importanţei reciclării în comunitatea locală de către participanţii implicaţi în proiect

- dezvoltarea de abilităţi şi competenţe europene (comunicarea în limba engleză, competenţe sociale şi civice, sensibilizarea culturală), în context multicultural, a 40 tineri din cadrul organizaţiilor partenere.

În comunităţile locale, ne aşteptăm să contribuim la creşterea procentului deşeurilor reciclate prin creşterea informării despre reciclare şi a implicării active a oamenilor din comunitate în aceste activităţi.

Impactul acestui proiect la nivelul participanţilor este reprezentat de acumularea unor cunoştinţe noi despre reciclare, adoptarea unei atitudini pro-reciclare în viaţă personală, implicarea în activităţi de reciclare în comunitatea locală şi dezvoltarea de competenţe cheie europene. În plus, prin implicarea participanţilor din 5 comunităţi diferite, contribuim la conştientizarea şi aprecierea culturilor europene în rândul tinerilor.

About autor