Facilitãţi pentru firmele care înfiinţeazã locuri de muncã în Târgu Jiu

Firmele şi instituţiile care desfãşoarã activitãţi economice vor beneficia de facilitãţi din partea Consiliului Local Târgu Jiu. Consiliul Local a aprobat în ultima şedinţã o Hotãrâre privind introducerea unei scheme de minimis, în vederea scutirii de la plata majorãrilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen pentru  impozitele şi taxele pe clãdiri, terenuri, mijloacele de transport şi taxã hotelierã, datorate bugetului local de cãtre întreprinderile de pe raza administrativ – teritorialã a municipiului Târgu Jiu.

Scutirea se acordã doar dacã vechimea debitelor nu este mai mare de cinci ani, raportat la anul fiscal de referinţã şi se aplicã doar majorãrilor aferente obligaţiilor principale achitate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2013. Potrivit primãriei, numãrul estimat de beneficiari se apropie de 970, însemnând agenţi economici plãtitori de taxe şi impozite locale. De prevederile schemei de minimis amintite beneficiazã persoanele juridice angajate total sau parţial în activitãţi comerciale, indiferent de forma de organizare, inclusiv instituţiile publice, în calitatea lor de întreprinderi şi doar pentru activitatea economicã pe care o desfãşoarã.

O altã Hotãrâre aprobatã de aleşii locali vizeazã acordarea unui ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncã pe teritoriul municipiului Târgu Jiu.  Potrivit Hotãrârii Consiliului Local Târgu Jiu, principalele facilitãţi acordate agenţilor economici pentru realizarea unei investiţii sunt reducerea sau scutirea de la plata taxei sau a impozitului pe clãdiri şi terenuri, în funcţie de valoarea investiţiilor şi a numãrului de locuri de muncã realizate. Astfel, pentru investiţiile care au o valoare mai mare de 500.000 de euro şi cel puţin 10 locuri de muncã în Târgu Jiu municipalitatea va acorda o reducere cu 10% a impozitului pe clãdiri şi terenuri. Pentru o investiţie de 2 milioane de euro şi 50 de locuri de muncã, scutirea acordatã este de 50%, iar scutirea este integralã pentru investiţiile care depãşesc 5 milioane de euro şi 100 de locuri de muncã. Ajutorul de minimis se acordã doar dacã investiţia este menţinutã pentru o perioadã de minimum 5 ani. Valoarea totalã a ajutorului acordat unei întreprinderi nu poate depãşi 200.000 de euro, pe o perioadã de trei ani fiscali consecutivi, chiar dacã finanţarea este de la stat sau din surse comunitare. Schema de ajutor de minimis se deruleazã în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2016. Numãrul estimat al întreprinderilor care urmeazã sã beneficieze de ajutor de minimis este de 10, iar valoarea estimatã a ajutorului se apropie de un milion de euro, începând cu 100.000 de euro în 2013 şi ajungând la un buget de 450.000 de euro în 2016, la finalul programului.

Tags: ,

About autor