COMUNICAT Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”

COMUNICAT
În intervalul 14-15 martie 2024, s-au desfăşurat cele două etape ale evaluării managementului Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu, pentru perioada 01.02.2023 – 31.12.2023.
Raportul de activitate al managerului a fost evaluat de către o comisie constituită conform Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, Anexa 2, Capitolul II, Art.5, alin. 2) „Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Ministerul…../Consiliul Judeţean …/Consiliul Local…, autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite, prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi”.
Specialiştii în domeniul de activitate care au făcut parte din comisia de evaluare a managementului Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” au fost:
1. ŞTEFANA POP-CURŞEU – DIRECTOR ARTISTIC – Teatrul Naţional Cluj-Napoca (Doctor în studii teatrale la departamentul de Studii Teatrale la Universitatea Paris III, Masterat în Studii Teatrale la Universitatea Paris III-Sorbonne Nouvelle; Licenţă în Studii Teatrale la Universitatea Paris III-Sorbonne Nouvelle; Şcoala Normală Superioară (École Normale Supérieure de la rue d’Ulm); Studii teatrale, secţia Teatrologie a Universităţii „Babeş-Bolyai“; Cluj-Napoca; Facultatea de Litere, secţia Franceză-Engleză, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj- Napoca).
2. SABIN SABADOS – Conf. univ. dr. – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş – Expert instituţional al catedrei de teatrologie – marketing şi management teatral, preşedinte Senat UAT (Doctor Summa Cum Laude în Teatru şi Artele Spectacolului – Universitatea de Arte din Târgu Mureş, membru al Asociaţiei Intonaţionale a Criticilor de Teatru şi redactor al revistei Symbolon; este autor de studii în domeniul culturii şi al artelor spectacolului).
Comisia a evaluat activitatea managerială a doamnei Mariana Ghiţulescu, pentru perioada 01.02.2023 – 31.12.2023, cu nota 8,90.
În această perioadă, activitatea administrativă şi artistică a fost apreciată ca fiind intensă, cu multe schimbări majore care au dus la o mai bună organizare, la eficientizarea activităţii şi la creşterea calităţii actului artistic.
Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu ESTE DESCHIS ARTIŞTILOR. Astfel, în perioada managementului doamnei Mariana Ghiţulescu, echipa artistică a teatrului a fost completată cu actori consacraţi şi cu tineri talentaţi ce au dovedit-o deja prin performanţele profesionale confirmate. Este vorba de Ioana Flora, Maia Morgenstern, Adrian Andone, Claudiu Istodor şi de tinerii: Voica Oltean, Adrian Strâmtu, Alexandru Manea, Reka Kovacs, Ana Vînău.
Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, prin managerul Mariana Ghiţulescu, respectând prevederile legale şi acţionând cu bună credinţă, va continua să-şi îmbunătăţească permanent resursa umană prin toate mijloacele permise de legislaţie (perfecţionare, recrutare etc.), urmărind întotdeauna interesele instituţiei, ale iubitorilor de teatru, dar şi ale angajaţilor.
Referitor la mitingul electoral din data de 14 martie 2024, unde au fost prezenţi preşedinţi de partide şi membri ai acestora sau simpatizanţi, prefectul judeţului Gorj, dar şi persoane care nu mai au acces la fondurile instituţiei, sau care se află în procese cu Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, pentru recuperarea prejudiciului adus instituţiei, facem următoarele precizări:
În opinia noastră, prefectul Iulian Vasile Popescu, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, comite un act de abuz de putere. Nemulţumit de faptul că, în timpul unui control, Corpul de Control al Prefectului nu a găsit nimic de care să „se agaţe” în campania electorală, acesta induce ideea că „tinerii au plecat” sau „au fost daţi afară” (sintagmă folosită în funcţie de context). De fapt, acestora li s-a încheiat contractul de muncă conform art .56, lit. i) din Codul Muncii „la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată”. Facem precizarea că acestora li s-a propus colaborarea pentru proiectele aflate în repertoriu şi în care sunt distribuiţi, dar şi pentru proiectele viitoare, însă au refuzat.
Prefectul Iulian Vasile Popescu se foloseşte de funcţia pe care o ocupă făcând declaraţii calomnioase, dezinformând prin afirmaţii despre subiecte care depăşesc cu mult sfera de activitate pentru funcţia pe care o ocupă, dar mai ales competenţa sa în domeniul managementului artistic, calomniind o comisie formată din doi specialişti în domeniu. Acesta a afirmat, cu 16 ore înainte de evaluare, în cadrul mitingului electoral „SPONTAN”: „Din, este doar o formalitate, evaluarea a fost făcută deja”.
Prefectul Iulian Vasile Popescu, împreună cu Adrian Tudor, preşedinte al Partidului Verzilor, prin toate acţiunile politice întreprinse, au avut scopul de a pune presiune pe comisia de evaluare a managementului Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, dorind să o influenţeze în decizia sa, recurgând la dezinformare.
În consecinţă, în zilele următoare, conducerea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” va înainta plângeri către toate organele abilitate pentru a ancheta aceste derapaje şi comportamente abuzive, acţiuni necesare pentru apărarea imaginii instituţiei.
Este îngrijorător faptul că, deşi Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” a făcut de mai multe ori apel către oamenii politici să nu atragă teatrul în campania electorală, solicitarea noastră a fost ignorată.
În ciuda acestei situaţii mai puţin obişnuite şi deranjante, vă asigurăm că activitatea instituţiei noastre este canalizată către iubitorii de teatru, pentru producţia unor spectacole deosebite, iar Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” mulţumeşte tuturor celor care vin în sălile de spectacol, ne susţin şi ne apreciază.

About autor