Lucrări de reabilitare pe 5 drumuri judeţene prin Programul ”Anghel Saligny”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lucrări de reabilitare pe 5 drumuri judeţene prin Programul ”Anghel Saligny”

Consiliul Judeţean Gorj va realiza o nouă investiţie finanţată prin Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” pentru reabilitarea mai multor tronsoane de pe cinci drumuri judeţene, însumându-se o lungime totală de 53,097 km.
Valoarea estimată a proiectului este de 207 milioane de lei, contractul de finanţare fiind semnat în luna februarie a.c. de Cosmin-Mihai Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
„Angajamentul nostru faţă de modernizarea infrastructurii rutiere din judeţul Gorj este mai ferm ca niciodată. Acest proiect ambiţios nu doar că va îmbunătăţi siguranţa şi confortul utilizatorilor drumurilor judeţene, dar va stimula şi dezvoltarea economică şi socială a regiunii. ” – a precizat Cosmin-Mihai Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.
Până la finalul lunii martie 2024 va fi demarată procedura de achiziţie publică privind întocmirea proiectului tehnic, asistenţei tehnice din partea proiectantului şi execuţiei lucrărilor pentru noua investiţie în infrastructura rutieră de interes judeţean, fiind deja finalizată documentaţia tehnică premergătoare scoaterii la licitaţie a noului obiectiv de investiţie.
Astfel, se vor efectua intervenţii şi lucrări de reabilitare pe tronsoane ce aparţin:
- DJ 663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localităţile Dâmbova – Cârbeşti – Tâlveşti – Urecheşti
- DJ 672C cu originea în DN 67, ce traversează localităţile Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu până în DN 67D
- DJ 672B ce traversează localităţile Ursaţi -Frăteşti-Suseni,
- DJ 665A cu originea în DN 67, ce traversează localităţile Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui, până în DJ 665
- DJ 664A cu originea în DJ 664, ce traversează localităţile Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Ursaţi, până în DJ 672B, Judeţul Gorj

Consiliul Judeţean Gorj are în vedere viabilizarea acestor sectoare de drum, respectiv aducerea acestora la parametrii tehnici actuali, principalele categorii de lucrări vizând:
- rectificarea în plan, în profil transversal a elementelor sectoarelor de drumuri existente şi eliminarea punctelor periculoase, dacă este cazul;
- reabilitarea structurii rutiere;
- amenajarea acostamentelor;
- rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumurilor expertizate;
- amenajarea de rigole şi şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale;
- amenajarea podeţelor în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor pluviale.
- reabilitarea podurilor amplasate pe traseele drumurilor judeţene;
- semnalizarea rutieră;
- piste de biciclişti;
- trotuare;
- staţii de transport în comun;
- parapeţi de protecţie
- amenajare drumuri laterale;
- reabilitare poduri şi construirea unui pod nou.
Consiliul Judeţean Gorj îşi exprimă încrederea că această iniţiativă va aduce beneficii semnificative comunităţii locale şi va contribui la o mai bună conectivitate regională, consolidând totodată angajamentul judeţului faţă de îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii cetăţenilor săi.
ECHIPA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ

About autor