Scandal cu blesteme la mănăstirea în care femeile nu au acces!

Un întreg scandal s-a declanşat în jurul mănăstirii Frăsinei, din Vâlcea, după ce Mitropolia Olteniei a emis pe 10 ianuarie un „Document de legământ cu blestem”, mănăstirea fiind singurul locaş de cult din ţară în care femeile nu au acces. Sfântul Ierarh Calinic a lăsat aici în 1867 o piatră de legământ cu blestem prin care femeilor le este strict interzis accesul în acest loc, iar regula a fost respectată de-a lungul timpului. „Acest sfânt locaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor, precum: sărăcia, gârbăvia şi tot felul de pedepse, şi iarăşi celor ce vor pazi această hotărâre să aiba blagoslovenia lui Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor tot fericitul bine. Calinic, episcopul Ramnicului Noului Severin, 17 ian. 1867″ scrie pe piatra de legământ, aflată la circa 200 de metri de mănăstire şi lângă care a fost ridicată o biserică în care femeile au acces. Acesta lucru era cunoscut de toţi enoriaşii care ajungeau în zonă, iar femeile ştiau că nu au acces în mănăstire, doar că la începutul acestei săptămâni Mitropolitul Olteniei, IPS Irineu, a încheiat un „Document de legământ cu blestem” cu stareţul mănăstirii prin care călugărilor nu li se mai permite să vină la biserica în care e permis accesul femeilor. Conţinutul acestui „document” nu a fost bine primit în special în mediul on-line, acolo unde oamenii au comentat negativ în special ideea de blestem promovată de reprezentanţii bisericii. „Hotâram în numele Sfintei Treimi ca de acum înainte şi până la sfârşitul veacurilor, nimeni dintre monahi şi cei hirotoniţi, preoţi sau diaconi, să nu mai coboare la această biserică şi sa nu mai săvârşească vreo slujbă bisericească, molitvă sau dezlegare sau Sfântă Taină şi nici vreo Sfântă Liturghie, să nu se mai oficieze în aceasta biserică sau în spaţiile din jurul acesteia. Cei care vor încălca această hotărâre sa cadă sub blestemul Sfântului Ierarh Calinic şi sub blestemul nostru. De sunt clerici să se caterisească, iar de sunt mireni să se afurisească, iar este de este vreun preot de Mir şi va încalca acest Legământ sa fie în aceeaşi osandă”, se arată în „Documentul de legământ cu blestem” semnat de mitropolitul Olteniei şi stareţul mănăstirii. Documentul este plin de greşeli gramaticale şi se încheie cu menţiunea că niciun reprezentant al bisericii „să nu îndrăznească să dezlege această legătură cu blestem pus de noi”. Cei care au citit pe internet documentul l-au dezaprobat, ieri Mitropolia Olteniei fiind nevoită să vină cu precizări suplimentare, mai ales că mănăstirea Frăsinei este vizitată în special vara de un număr mare de turişti în periplul lor pe la locaşurile de cult din nordul Olteniei, inclusiv cele din Gorj. „În baza „Legământului” statornicit de Sfântul Ierarh Calinic, ctitorul şi ocrotitorul duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei, Consiliul Duhovnicesc a stabilit: Să se respecte vechile rânduieli atonite conform cărora monahii Sfintei Mănăstiri Frăsinei nu trebuie să părăsească fără binecuvântare mănăstirea, împlinind fără tulburare toată rânduiala călugărească în incinta cinstitului aşezământ şi nu în alte locuri din afara mănăstirii; Pentru a îndepărta orice fel de pericol de cădere în neorânduială s-a reafirmat faptul că, întrucât „piatra de legământ cu blestem” a Sfântului Ierarh Calinic a fost înlăturată „în condiţii de constrângere comunist-atee”, „blestemul” (legământul) a rămas neschimbat. În acest sens, s-a hotărât ca părinţii şi fraţii din Mănăstire să nu coboare şi să nu participe la slujbe în biserica de jos, care a fost ridicată fără binecuvântarea stareţului Sfintei Mănăstiri Frăsinei din acea vreme; Documentul redactat de Consiliul Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei, sub îndrumarea şi povaţa duhovnicească a IPS Părinte Mitropolit Irineu, constituie o reafirmare şi o întărire a legământului sfânt monahicesc şi a datoriilor călugăreşti de vieţuire după regulile statornicite de Sfântul Ierarh Calinic; Este necesar să se înţeleagă că Documentul emis de Consiliul Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei constituie o lămurire canonică a „Legământului” Sfântului Ierarh Calinic, întărit din dragoste şi grijă părintească de IPS Părinte Mitropolit Irineu, nefiind nicidecum un blestem la adresa vreunui cleric, monah sau mirean anume;
Pentru mângâierea duhovnicească a femeilor binecredincioase, legate sufleteşte de părinţii duhovnici ai Sfintei Mănăstiri, Consiliul Duhovnicesc a hotărât ca duhovnicii obştii monahale din Frăsinei (arhim. Ioanichie Popescu, arhim. Ioachim Popa, ierom. Ilarion Dulca şi ierom. Victorin Şerban) să meargă o dată pe lună la Sfânta Mănăstire Bistriţa Vâlceană, pentru a săvârşi acolo Tainele Sfintei Spovedanii şi Sfântului Maslu, precum şi rugăciuni de dezlegare”, a precizat Mitropolia Olteniei.

About autor