Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

PRIMĂRIA COMUNEI VĂGIULEŞTI
Nr. 6762 Data: 01.11.2022

Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire judeţ: GORJ
Denumire: UAT VĂGIULEŞTI
Sectoarele cadastrale nr.: 22, 23, 27, 28, 30, 32, 40, 41

PRIMĂRIA COMUNEI VĂGIULEŞTI împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 22, 23, 27, 28, 30, 32, 40, 41, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării: 07.11.2022
Data de sfârşit a afişării: 06.01.2023

Adresa locului afişării publice: Caminul Cultural Văgiuleşti, sat Văgiuleşti, Judeţ Gorj.

Repere pentru identificarea locaţiei: sat Văgiuleşti, Comuna Văgiuleşti, Judeţ Gorj.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei şi, totodată, conform art. 48, alin (2) din Ordinul 1/2020: „Cererile de rectificare însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la sediul primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic,caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.”

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI – VINERI, între orele 08:00 – 14:00
Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
PRIMAR, Constantin PIRJOL

DIRECTOR,Marius MĂNESCU

About autor