Infrastructura rutieră modernă pentru cinci UAT-uri din Gorj

Au fost finalizate lucrările la obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ioneşti-Limita Jud. Mehedinţi”.
Drumul judeţean 674 se află în administrarea Consiliului Judeţean Gorj şi are lungimea de 43,443 km, traversând teritoriile administrative ale comunelor Bîlteni, Fărcăşeşti, Urdari, Ioneşti şi intravilanul oraşului Turceni, până la limita cu judeţul Mehedinţi, prin localităţile: Vlăduleni, Fărcăşeşti, Valea cu Apă, Peşteana de Jos, Hotăroasa, Urdari, Fântânele, Strâmba Jiu, Valea Viei, Gârbovu, Murgeşti, Jilţu, Turceni, Ioneşti, Ilieşti, Gura Şuşiţei, Picu.
Astfel, locuitorii din 17 localităţi de pe raza celor cinci unităţi administrativ teritoriale vor beneficia de un confort sporit din punct de vedere al circulaţiei rutiere nu doar prin reabilitarea sistemului rutier ci şi prin realizarea acceselor la proprietăţi, a pistelor de biciclete şi trotuarelor pietonale (5434 m), a celor 28 staţii de autobuz, montarea de indicatoare rutiere sau amenajarea a 224 drumuri laterale.
Valoarea lucrărilor executate la obiectivul de investiţie mai sus menţionat, este de 94.282.675,87 lei fără T.V.A..
Sursa de finanţare a fost constituită din fondurile alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi Bugetul propriu al judeţului Gorj.
Execuţia investiţiei a demarat în anul 2019 iar în prezent Consiliul Judeţean Gorj are în desfăşurare procedura de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare a obiectivului de investiţie menţionat.
Ataşat, prezentăm în mod detaliat principalele categorii de lucrări care au fost executate pe DJ 674:
• Frezare şi reparare sistem rutier existent, aşternere 3 straturi de mixtură asfaltică (strat de bază, strat de legătură şi strat de uzură) pe lungimea de 43,443 km;
• Au fost amenajate 2 treceri la nivel cu calea ferată;
• Au fost consolidate terasamentele prin execuţia unui zid de sprijin cu o lungime de 11 m şi a unei fundaţie adancită de parapet cu L= 215 m;
• Au fost reabiltate 30 de poduri amplasate pe traseul drumului judeţean;
• Au fost amenajate drumurile laterale în numar de 224 bucăţi, cu lungimea variabila între 15 şi 25 m
• Au fost realizate dispozitive de colectare si evacuare a apelor pluviale din corpul drumului după cum urmează: podeţe tubulare transversale Ø500 mm – 2 bucăţi, podeţe tubulare transversale Ø800 mm – 3 bucăţi, podeţe tubulare transversale 2Ø500 mm – 1 bucată, podeţe tubulare Ø1000 – 5 bucăţi, canalizare pluvială Ø1000 – L= 245 m, podeţe tip P2 – 13 bucăţi, podeţe dalate D3 – 1 bucată, podeţe dalate D4 – 1 bucată, şanţuri pereate în lungime de L= 45347,00 m, rigolă carosabilă în lungime de L= 145 m, accese proprietăţi pietonale şi auto din tuburi de beton Ø400
• mm – 2210 bucăţi, accese proprietăţi din placi de beton şi racord la drum accese existente – 1082 bucăţi;

În ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei participanţilor la trafic s-au executat următoarele lucrări:
• platforme strat de uzură din asfalt – 6 bucăţi, S= 1785 mp,
• platforme strat de uzura din beton – 5 bucăţi, S= 1151 mp,
• staţii autobuz – 28 bucăţi, S= 655 mp,
• trotuare pietonale şi piste biciclişti – L= 5434 m,
• parapet metalic deformabil – L= 5908 m,
• indicatori kilometrici – 44 bucăţi,
• indicatori hectometrici – 397 bucăţi,
• montare indicatoare rutiere – 830 bucati,
• execuţie marcaje rutiere longitudinale – L= 74,556 km,
• execuţie marcaje rutiere transversale – S= 1894 mp.

BIROUL DE PRESĂ

About autor