COMUNICAT privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.74/2022

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Gorj, până în prezent, s-a primit şi înregistrat un număr de 4.309 cereri depuse în baza Legii nr.74/2022, din care:
-3.753 cereri de recalculare;
- 556 cereri pentru deschiderea drepturilor de pensie (cazuri noi).
Pentru a putea pune în aplicare prevederile Legii nr. 74/2022, pe lângă procedurile de lucru şi documentele solicitate de lege, avem în mod deosebit nevoie de alte două instrumente:
1. Aplicaţia informatică actualizată conform modificărilor introduse prin Legea nr. 74/2022;
2. Adeverinţele de asimilare întocmite după modelele furnizate de CNPP.
În ceea ce priveşte aplicaţia informatică, precizăm că paşii ce trebuie urmaţi din faza de iniţiere (concepere, punere în corelare cu prevederile legale şi particularizare soft în funcţie de diversele speţe), achiziţionare, testare, validare şi până în faza de punere în aplicare, necesită o perioadă de timp mai lungă.
Având în vedere timpul relativ scurt (cca. 43 de zile) de la data publicarii Legii nr.74/2022 în M.O. şi până în prezent, precizăm că în momentul de faţă CNPP se află în faza de achiziţionare a softului. De asemenea, cadrul legal (legislaţia achiziţiilor publice) nu permite iniţierea unei proceduri de achiziţie daca nu există un temei legal, respectiv obiectul achiziţiei.
Vă asigurăm că suntem în permanentă legătură cu CNPP pentru a fi la curent cu statusul acestei activităţi.
În ceea ce priveşte adeverinţele de asimilare, situaţia este următoarea:
Legea nr.263/2010 modificată prin Legea nr.74/2022, prevede că drepturile băneşti pentru cererile de recalculare se acordă cu data de 1 a lunii următoare solicitării, iar pentru cazurile noi, drepturile băneşti se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
Conform prevederilor Legii nr.74/2022, dosarul de pensie trebuie să cuprindă obligatoriu şi adeverinţele de asimilare.
Potrivit prevederilor legale, CJP Gorj are obligaţia de a soluţiona în termen de 45 de zile de la depunere cererile înregistrate. Aşa cum am precizat şi anterior, în momentul de faţă ne aflăm în imposibilitatea de a respecta acest termen, pe de-o parte din cauza lipsei aplicaţiei informatice, iar pe de altă parte din cauza lipsei adeverinţelor de asimilare.
Vrem pe această cale să asigurăm toţi pensionarii, respectiv viitorii pensionari, că imposibilitatea respectării acestui termen legal de 45 de zile de la data înregistrării cererii nu le va afecta drepturile băneşti, respectiv data de la care li se cuvin drepturile de pensie.
În momentul de faţă, dacă am respecta acest termen, toate cererile depuse şi înregistrate care nu conţin adeverinţele de asimilare, ar fi soluţionate prin decizie de respingere, cetăţeanul având astfel de suferit.
De asemenea, până în momentul în care vom intra în posesia aplicaţiei, CJP Gorj şi-a organizat activitatea de aşa manieră încât majoritatea cererilor/dosarelor depuse în baza Legii nr.74/2022 au fost deja procesate în aplicaţia informatică existentă până în punctul unde acest lucru s-a permis, urmând ca în momentul în care vom avea noua versiune completată cu prevederile Legii nr.74/2022 să putem încheia prelucrarea prin emiterea deciziei în cel mai scurt timp. În aceste condiţii, estimăm că vom reuşi să emitem cca. 150 de decizii pe săptămână, în baza Legii nr.74/2022, având în vedere şi sarcinile curente. Precizăm că vor avea prioritate cazurile noi, adică persoanele ale căror drepturi de pensie urmează a fi deschise.
Biroul de presă

About autor