SIMPOZION ORGANIZAT DE INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C.S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR” AL ACADEMIEI ROMÂNE, DIN CRAIOVA

În perioada 12-13 mai 2022, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, din Craiova organizează Simpozionul naţional cu participare internaţională cu titlul: PUBLICAŢII CULTURALE ŞI ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI. ARHIVELE OLTENIEI (1922-2022).

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” în parteneriat cu Universitatea din Craiova-Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Baroul Dolj, Fundaþia revista „Scrisul Românesc”, Craiova, Asociaþia Culturalã Carmina Balcanica, Asociaþia Centrul de Studii ºi Cercetãri de Drept Privat „Ion Dogaru” organizeazã un simpozion naþional cu participare internaþionalã, parte a unui proiect dedicat sãrbãtoririi a 100 de ani de la apariþia primului numãr al revistei „Arhivele Olteniei”. La ceas aniversar, colectivul de cercetători din cadrul ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor” a propus un program în cadrul cãruia, în cursul acestui an, vor fi organizate mai multe manifestări ştiinţifice şi culturale care au în vedere punerea în valoare a bogăţiei materialelor din această publicaţie ştiinţifică.
Încă din anul 1922, când a apărut în peisajul cultural românesc ca publicaţie trimestrială, sub conducerea dr. Charles Laugier, revista a avut ca obiectiv studierea istoriei poporului român pe baza colecţiilor de manuscrise şi documente, a periodicelor şi cărţilor care au pus în evidenţă tradiţia vieţuirii românilor pe aceste meleaguri. Revista a publicat, prin munca susţinută a colectivului de conducere şi a colaboratorilor studii, articole, note, comunicări şi recenzii de nivel ştiinţific superior, din domeniul istoriei vechi, medii, moderne şi contemporane a României, precum şi istoriei universale. Publicaţia susţine abordările interdisciplinare din domeniul istoriei şi din alte domenii precum: folcloristică şi etnografie (temele abordate ca urmare a observaţiei directe, mărturie a documentării pe care cercetătorii au întreprins-o în localităţile din Oltenia aduc în discuţie un spaţiu etno-cultural deosebit de interesant şi se opresc asupra culturii tradiţionale), filosofie, teologie, geografie etc. De asemenea, trebuie remarcată şi deschiderea revistei spre un dialog cultural cu alte zone ale ţării. Materialele publicate în paginile revistei „Arhivele Olteniei” ne demonstrează faptul că activităţile culturale (învăţarea, conservarea, restituirea) trebuie realizate sub semnul interacţiunii trecut şi prezent, dintre naţional şi universal.
Conform programului simpozionului, deschiderea oficială a evenimentului va avea loc joi, 12 mai, începând cu ora 10. Dezbaterile vor continua vineri, 13 mai, începând cu ora 9. Lucrările acestui simpozion se vor desfăşura pe mai multe secţiuni: PUBLICAÞII CULTURALE ªI ªTIINÞIFICE ROMÂNEªTI; ÎNCEPUTURI, EVOLUÞIE, DIGITALIZARE, ARHIVELE OLTENIEI 1922-2022; PERSONALITÃÞI ªI DOMENII DE CERCETARE, SOCIETÃÞI CULTURAL-ªTIINÞIFICE ÎN SECOLUL XX. La simpozion participă cercetători de profil variat, reprezentanţi ai insituţiilor, societăţilor şi revistelor academice din ţară şi din străinătate, printre care: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română; Arhivele Naţionale ale României; Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere; Universitatea Valahia; Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; Facultatea de Drept a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu; Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu; Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, al Academiei Române, Bucureşti; Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; Muzeul Olteniei Craiova, Universitatea din Varşovia, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Studii Internaţionale; Centrul de Istorie urbană, Universitatea din Hradec Kralove, Cehia. Comunicările ştiinţifice vor fi prezentate pe platformă on-line.
Pentru mai multe detalii a se vedea situl https://icsu.ro

cercet. şt. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu
Purtător de cuvânt al ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova

About autor