Dezbatere publică pentru Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Gorj

INFORMARE DE PRESĂ

A fost lansat în dezbatere publică Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Gorj alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022,în calitate de autoritate finanţatoare privind activităţi de interes public judeţean, Consiliul Judeţean Gorj alocă fonduri din bugetul judeţului pentru domeniile tineret, protecţia mediului, sport, turism, educaţie civică şi antreprenorială. Suma totală prevăzută pentru cele cinci domenii este de 250.000 de lei.
Valoarea/suma ce poate fi alocată unui proiect este de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului dar nu mai mult de :
1. Pentru domeniul Tineret, valoarea finanţării solicitate/proiect poate fi: 5.000 de lei (minim)- 10.000 de lei (maxim);
2. Pentru domeniul Protecţia Mediului, valoarea finanţării solicitate/proiect poate fi: 5.000 de lei (minim)- 10.000 de lei (maxim);
3. Pentru domeniul Sport, valoarea finanţării solicitate/proiect poate fi :10.000 de lei (minim)- 30.000 de lei (maxim);
4. Pentru domeniul Turism, valoarea finanţării solicitate/proiect poate fi: 5.000 de lei (minim) – 10.000 de lei (maxim);
5. Pentru domeniul Educaţie civică şi antreprenorială, valoarea finanţării solicitate/proiect poate fi: 5.000 de lei (minim)-10.000 de lei (maxim).
Mai multe amănunte, Ghidul integral şi Anexele, însoţit de documentele de specialitate aferente, se regăsesc pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro, la secţiunea Avizier Virtual-Dezbateri Publice sau pot fi accesate prin linkul:

https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Dezbateri%20publice/Proiect%20%20Ghid%20finantari%20nermbursabile%202022.pdf

Persoanele interesate pot transmite propunerile sau opiniile cu valoare de recomandare în atenţia doamnei Manuela Florescu, responsabil cu societatea civilă din partea instituţiei noastre, în perioada 01.04.2022-11.04.2022, în format electronic (pdf.) la adresa de email: consjud@cjgorj.ro sau în format letric la sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 2-4, Târgu Jiu, cam. 261.
BIROUL DE PRESĂ

About autor