Obiectiv de investiţie finalizat


“REABILITARE DRUM JUDEŢEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂŢILE CORNEŞTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEŞTI ŞI RUNCU, JUDEŢUL GORJ”,
obiectiv de investiţie finalizat

Consiliul Judeţean Gorj a finalizat o nouă investiţie în infrastructura rutieră publică de care beneficiază trei unităţi-administrativ teritoriale de pe raza judeţului.
Drumul judeţean DJ 672E, cuprins între km 0+000 (DN 66) şi km 15+687 (DJ 672C), asigură conexiunea cu drumul de acces pe Cheile Sohodolului, traversând comunele Băleşti, Arcani şi Runcu.
Lucrările de reabilitare şi modernizare au fost realizate pe lungimea totală de 15,687 km, după cum urmează:
- tronson reabilitat de 6,241 km pe raza comunei Băleşti, în satele Corneşti şi Stolojani
- tronson reabilitat de 6,779 km pe raza comunei Arcani, în satele Câmpofeni, Arcani şi Sănăteşti
- tronson reabilitat de 2,667 km pe raza comunei Runcu, în satul Runcu
Principalele categorii de lucrări specifice au fost:
- realizarea sistem rutier TIP I şi TIP II şi refacerea a 34 de drumuri laterale;
- colectarea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă prin amenajarea unui număr de 829 accese la proprietăţi, realizarea de şanţuri şi rigole de acostament;
- construirea unui număr de 22 podeţe tubulare transversale;
- amenajarea de trotuare şi piste pentru ciclişti (pe lungime de 2,750 de metri pentru fiecare categorie de lucrări) şi a unui număr de 23 de platforme (parcări, staţii pentru mijloace de transport în comun, platformă de odihnă şi revizii);
- refacerea şi consolidarea celor 4 poduri existente (de la km 6+970.00, km 7+052.00, 8+066.00 şi km 8+238.00) precum şi construirea unui nou pod la km 15+675.00 .
În scopul desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă, pe lângă amenajarea intersecţiilor cu străzile şi drumurile laterale, s-au montat parapeţi metalici de tip semigreu, 15 indicatoare kilometrice pentru drumuri judeţene şi 141 indicatoare hectometrice.
În ceea ce priveşte semnalizarea verticală, au fost prevăzute indicatoare de avertizare a zonelor periculoase, de reglementare a priorităţii de circulaţie în intersecţii, de interzicere, restricţie sau obligare şi indicatoare de orientare şi informare, după cum urmează: indicatoare rutiere: 401 buc., stâlpi: 384 buc.
Valoarea totală a investiţiei privind obiectivul ,,Reabilitare drum judeţean 672E, ce traversează localităţile Corneşti, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănăteşti şi Runcu, judeţul Gorj”, a fost de 24.422.228,41 lei inclusiv T.V.A., finanţarea fiind asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi Bugetul Propriu al judeţului Gorj.
BIROUL DE PRESĂ

About autor