Apele Române Jiu execută lucrări pentru a preveni inundaţiile de toamnă

Administraţia Bazinală de Apă Jiu prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj continuă executarea lucrărilor prevăzute în Programul Tehnic pe anul 2021, lucrări ce au drept scop refacerea sectoarelor de albie afectate de inundaţiile din perioada de primavară. În această perioadă specialiştii Apele Române Jiu au executat trei lucrări pe râurile din judeţul Gorj.
• Pe râul Șuşiţa – la Tg – Jiu: Au fost finalizate lucrările de Reparaţii Curente la “Îndiguire râu Șuşiţa în zona localităţii Tg. Jiu, aval pod CF Bărseşti. Lucrările s-au executat pe o lungime de 600 metri, realizând recalibrarea albiei minore, refacerea malului stâng erodat pe 100 m şi consolidarea acestuia cu piatra de carieră.
• Râu Gilort – la Bălceşti: Lucrarea se află în execuţie pe o lungime de 500 metri. Se realizează secţiunea optimă de tranzitare a viiturilor. Se refac malurile erodate de inundaţii, materialul rezultat din decolmatare se sistematizeaza pe maluri.
• Pârâu Negreana – la Licurici: Lucrare în curs de finalizare.S-a deblocat albia minoră de copaci căzuţi şi s-au refăcut malurile erodate pe 500 m. Urmează consolidare maluri cu garduleţe de nuiele, soluţie prietenoasă cu mediul.
Compartimentul Relaţii cu Presa

About autor