Pas cu pas, readucem la viaţă Casa Memorială Iosif Keber din Târgu Jiu

INFORMARE DE PRESĂ
Consiliul Judeţean Gorj derulează ultimele etape de finalizare a obiectivului de investiţie ”Conservarea, restaurarea şi valorificarea turistică şi culturală a casei memoriale Iosif Keber”. În prezent, se lucrează la refacerea finisajelor interioare şi exterioare, lucrările fiind realizate într-un procent de peste 70%, cu termen de finalizare luna octombrie a.c.
Pe parcursul intervenţiilor de reparaţii s-au efectuat lucrări de arhitectură, inclusiv de refacere a elementelor decorative (profile, solbancuri, culoare, arce etc.) cu respectarea configuraţiilor originale, s-au realizat lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă şi de înlocuire a instalaţiilor electrice (curenţi tari şi curenţi slabi), înlocuire învelitoare, refacere planşeu demisol, refacere acces principal, desfaceri şi refacere tencuieli interioare şi exterioare, rostuire zidărie, reamenajare grupuri sanitare, refacere pardoseli, revizuirea luminatorului din sala de expoziţie, modernizarea sistemului de încălzire prin montare instalaţie cu centrala proprie ş.a.m.d
Consiliul Judeţean Gorj şi-a propus ca prin implementarea acestui proiect să redea imobilului o dublă funcţionalitate turistică şi culturală: casă memorială şi secţie de artă specializată a Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell”. Atât în spaţiile expoziţionale cât şi în curtea interioară vor putea fi organizate evenimente care vor aduce împreună artişti, meşteşugari, oameni de cultură, reprezentanţi din sectorul creativ şi ai comunităţii locale. De asemenea, vor fi găzduite activităţi de art terapie pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile.
Dotările vor include şi un set de echipamente informatice (laptop, tablete, audio ghiduri), sistem de monitorizare video antiefracţie, detecţie-avertizare incendiu iar în spaţiul exterior va fi montată o toaletă ecologică vidanjabilă pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii şi vor fi amenajate pergole cu plante ornamentale şi bănci de exterior.
Proiectul „Conservarea, restaurarea şi valorificarea turistică şi culturală a Casei memoriale Iosif Keber” se derulează prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5- Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Valoarea totală a contractului de execuţie lucrări este de 1.798.491,05 lei fără TVA.

BIROUL DE PRESĂ

About autor