Benefits of migration

În perioada 01.01.2019 – 30.11.2019, Asociaţia Scout Society implementează proiectul “Benefits of migration”, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+.

În parteneriat cu alte trei organizaţii – ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA din Spania, LOLIVERS AMKE din Grecia şi Stowarzyszenie Sztukater din Polonia, Asociaţia Scout Society va organiza în perioada 10-19 mai, la Novaci, un schimb de tineri, unde vor participa 40 de tineri din cele 4 ţări..

Proiectul „Benefits of migration” a apărut în contextul globalizării, ca urmare a creşterii migraţiei în interiorul Europei şi din afara ei iar o dată cu această creştere, au apărut şi atitudini negative la adresa migraţiei. Pentru a combate această atitudine negativă, tinerii din cele 4 ţări au conceput acest proiect.

Scopul acestuia este de a promova o atitudine pozitivă faţă de imigranţi în comunităţile locale prin informarea cu privire la beneficiile procesului de migrare. Principalele obiective sunt: de a informa prin intermediul metodelor non-formale, cei 40 de tineri din cele 4 ţări cu privire la variaţia economiei în contextul migrării dar şi conştientizarea beneficiilor migraţiei asupra societăţii şi dezvoltarea de abilităţi şi competenţe europene pentru dezvoltarea personală.

În cadrul activităţilor organizate va fi încurajată incluziunea socială a tinerilor cu risc de marginalizare şi va fi promova o participare activă a tinerilor în viaţa democratică şi civică din Uniunea Europeană.

Pe termen lung „Benefits of migration” va încuraja incluziunea socială, beneficiile societăţii multiculturale, precum şi formarea de cetăţeni activi şi atingerea scopurilor Strategiei Europa 2020.

About autor