Intenţia de achiziţionare de către Municipiul Târgu-Jiu a terenului situat pe strada Geneva, nr.6

Comunicat de presă

Având în vedere intenţia de achiziţionare de către Municipiul Târgu-Jiu a terenului situat pe strada Geneva, nr.6, în suprafaţă de 2.000 de mp, dorim să aducem la cunoştinţa opiniei publice următoarele aspecte:

Pe de o parte, demersurile autorităţilor abilitate de includere în Patrimoniul Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”, iar pe de altă parte începerea, de anul viitor, a lucrărilor la proiectul de modernizare şi reabilitare a zonei protejate a Ansamblului Monumental, zona de intervenţie  a proiectului în prima etapă fiind în vecinătate directă cu terenul respectiv, acesta putând fi integrat în concepţia  generală de dezvoltare a zonei.

De altfel, facem precizarea că proiectul respectiv face referire la existenţa în zonă a unor terenuri neintegrate în prezent care pot fi  valorificate prin realizarea unor investiţii publice dedicate ce pot conduce la potenţarea zonei protejate.

La momentul actual, considerăm că realizarea unei parcări publice pe terenul respectiv ar rezolva o problemă de fluidizare a circulaţiei, prin relocarea locurilor de parcare existente pe strada Geneva în amplasamentul respectiv şi redarea circulaţiei pe două benzi pe artera rutieră respectivă.

Totodată, ţinând cont de faptul că realizarea acestui proiect de modernizare a Căii Eroilor poate genera dezvoltarea socio-economică a municipiului Tg-Jiu, precum şi o identitate a acestuia, considerăm că este necesară deţinerea de către Municipiul Târgu-Jiu a unor spaţii publice în zona protejată a unor clădiri de referinţă, specific  caracterului funcţional al zonei care să contribuie la punerea în valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

În acest sens, reamintim discuţiile referitoare la identificarea unei locaţii adecvate pentru un eventual muzeu ”Constantin Brâncuşi” sau a altor obiective care să fie armonizate cu funcţionalitatea zonei.

Amplasamentul respectiv corespunde unor astfel de cerinte, putând fi realizate investiţii dedicate unor astfel de activităţi şi, în acelaţi timp, putând asigura locuri de parcare pentru instituţiile publice, de învăţământ, administrative şi de cultură din zona menţionată.

Având în vedere faptul că vecinătăţile de la Est, Vest şi Nord ale terenului aparţin domeniului public de interes local, amplasamentul respectiv se poate amenaja optimizând funcţionarea în acea zonă, inclusiv asigurarea acceselor către zona de locuinţe din cartierul Unirii, existând posibilitatea ca în cazul unei investiţii private aceste facilităţi să nu poată fi asigurate.

În acest context, este evident faptul că, prin absenţa de la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu, convocată la data de 15 decembrie 2017, consilierii locali au încălcat prevederile Art.3, alin. 2 din Legea 393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali care statuează că ”În exercitarea mandatului, aleşii locali se află în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia”, respectiv Art.36, alin.6, lit.a, pct.13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată, care relevă că ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind dezvoltarea urbană”.

Biroul de presă

About autor