Preşedintele CJ Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, a semnat un nou contract de finanţare

COMUNICAT DE PRESĂ

                        Joi, 14 decembrie 2017, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020), preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizare drum judeţean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”.

Din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020), contractul de finanţare a fost semnat de către doamna director general Marilena Bogheanu.

Acest proiect a fost a depus spre finanţare, încă din luna februarie a.c., în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii, prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, proiectul: „Modernizare drum judeţean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”.

Judeţul Gorj va beneficia de o investiţie de 90.447.004,32 pentru modernizarea infrastructurii de transport rutier. Lungimea drumului supus modernizării este de 36,55 km, iar durata de implementare a proiectului este de 44 luni, de la data semnării contractului de finanţare.

Investiţia în modernizarea infrastructurii de transport va contribui la:

-îmbunătăţirea gradului de acces a populaţiei aflate în zonele de pe traseele drumurilor judeţene la serviciile de sănătate, sociale şi educative din oraşele şi municipiile din zonă, ceea ce va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de muncă de la nivel regional/local;

-creşterea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive;

-punerea în valoare şi creşterea potenţialului economic şi social al arealului adiacent drumului judeţean, prin atragerea de investitori, în prezent descurajaţi de starea de viabilitate a drumului judeţean;

-creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;

-reducerea timpului de călătorie atât pentru persoanele care tranzitează zona în scop turistic/afaceri/personal, cât şi pentru transportul de marfă;

-îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

Prin modernizarea drumului judeţean 675C se vor rezolva următoarele deficienţe:

-zonele nu vor mai fi considerate deficitare din punct de vedere al volumului şi al calităţii transportului datorită conectării infrastructurii de transport rutier judeţean la reţeaua TEN-T;

-satisfacerea nevoilor de deplasare a cetăţenilor şi a mărfurilor;

-dezvoltarea transportului prin asigurarea conectivităţii prin intermediul drumurilor judeţene a zonelor cu potenţial economic, determinând îmbunătăţirea comerţului şi creşterea competitivităţii la nivel regional;

-asigurarea securităţii în transport, a siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic şi a protecţiei mediului înconjurător;

-asigurarea securităţii în transport, a siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic şi a protecţiei mediului înconjurător;

-îmbunătăţirea comerţului şi creşterea competitivităţii la nivel regional;

-energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive;

Având în vedere situaţia actuală a drumului judeţean 675 C, investiţia propusă urmăreşte:

- realizarea unui profil transversal tip, conform prevederilor legale – drum judeţean cu două benzi de circulaţie;

-realizarea unei structuri rutiere rezistente la traficul greu, de perspectivă;

-asigurarea siguranţei circulaţiei auto şi pietonale;

- asigurarea scurgerii apelor pluviale;

-asigurarea durabilităţii în timp a podurilor, crescând durata de exploatare;

-asigurarea semnalizării corespunzătoare a drumului (marcaje transversale şi longitudinale, indicatoare de circulaţie).

BIROUL DE PRESĂ

About autor