Reconstruire ,,Pod pe DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, judeţul Gorj”

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în perioada 27-29 iulie 2014, au fost înregistrate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de debite şi niveluri cu depăşirea cotelor de pericol pe cursul râului Gilort,  producându-se o viitură care a condus la distrugerea în totalitate a podului amplasat pe drumul județean 675B, la km 3+300, în comuna Albeni.

Întocmirea documentației tehnico-economice şi execuţia lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada aprilie-iulie 2014, la obiectivul de investiţie Reconstruire ,,Pod pe DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, judeţul Gorj”, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea.

Valoarea alocată prin Hotărârea de Guvern mai sus menţionată, a fost de 9.000.000,00 lei inclusiv T.V.A., reprezentând suma necesară pentru realizarea serviciilor de proiectare şi pentru execuţia lucrărilor, la obiectivul de investiţie  Reconstruire ,,Pod pe DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, judeţul Gorj”.

În data de 15.09.2014 a fost semnat contractul de execuţie lucrări nr. 11889, încheiat între Judeţul Gorj prin Consiliul Judeţean în calitate de achizitor şi S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., în calitate de executant.

Conform ordinului de începere nr. 11331/05.09.2014 şi a contractului de lucrări nr. 11889, încheiat între Judeţul Gorj prin Consiliul Judeţean în calitate de achizitor și S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., în calitate de executant, desfăşurarea execuţiei lucrărilor a fost prevăzută  pe parcursul a 4 luni, respectiv până la data de 05.01.2014.

Având în vedere, perioadele cu precipitaţii abundente căzute pe teritoriul Judeţului Gorj (22.10.2014-29.10.2014, 19.11.2014-21.11.2014, 07.12.2014 – 10.12.2014), care au condus la creşteri semnificative ale debitului râului Gilort, fapt ce a îngreunat execuţia lucrărilor, în data de 05.01.2015, a fost emis actul adiţional   nr. 35, prin care durata contractului de execuţie lucrări a fost  prelungit până la data de 31.01.2015.

Astăzi, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu (foto) a efectuat o vizită de lucru la faţa locului, însoţit de echipa de specialiști din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei, pentru a verifica stadiul de desfăşurare a lucrărilor. Din cele constatate, rezultă că, până în prezent au fost executate următoarele categorii de lucrări

  • Pod propriu-zis executat în proporţie de 85%;
  • Amenajare rampe de acces executate în proporţie de 60%;
  • Amenajare albie executată în proporţie de 65%;
  • Protecție maluri-gabioane executa în proporţie de 85%.

În momentul de faţă, circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de şantier, existând doar restricție de viteză.

                Valoarea lucrărilor executate, verificate şi decontate până la sfârşitul lunii decembrie 2014, a fost de 5.761.590,80 lei cu T.V.A., reprezentând un procent de 65,97% din valoarea contractului de execuţie lucrări, respectiv 8.733.271,79 lei cu T.V.A..

BIROUL DE PRESĂ

Tags: , ,

About autor